مواد آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاه شیمی-وسایلی که در آزمایشگاه شیمی لازم دارید

1403-04-31T11:51:40+00:00

آشنایی با لوازم آزمایشگاه شیمی مهمترین گام برای یک شیمیست هرکسی که می‌خواهد در آزمایشگاه شیمی کار کند، نیاز دارد تا با وسایل و آزمایشگاه شیمی آشنایی کامل داشته باشد و همینطور نحوه کار کردن با آنها را بلد باشد. لوازم آزمایشگاه شیمی مهمترین بخشی است که باید با آن آشنایی داشته باشید. [...]

لوازم آزمایشگاه شیمی-وسایلی که در آزمایشگاه شیمی لازم دارید1403-04-31T11:51:40+00:00

درصد خلوص مواد آزمایشگاهی را چگونه اندازه بگیریم؟-روش های اندازه گیری درصد خلوص

1403-04-24T12:35:15+00:00

درصد خلوص مواد آزمایشگاهی خلوص یا خالص بودن به معنای عدم وجود ناخالصی است. در آزمایشگاه‌های شیمی درصد خلوص مواد شیمیایی را اندازه‌گیری می‌کنند تا بتوانند با اطمینان از آنها در آزمایش‌های شیمیایی استفاده کنند. از تست‌های متعددی برای تعیین درصد خلوص مواد استفاده می‌شود، اما در نهایت تمامی آنها عددی را برحسب [...]

درصد خلوص مواد آزمایشگاهی را چگونه اندازه بگیریم؟-روش های اندازه گیری درصد خلوص1403-04-24T12:35:15+00:00