علم شیمی چیست؟

علم شیمی هر روزه در زندگی روزمره ما جریان دارد. برای پخت غذا، روشن کردن شعله گاز و … شیمی در جریان است. رشته شیمی علم مطالعه ماده است بنابراین حتی افراد معمولی هم هر روزه با این علم سر و کار دارند؛ همچنین شیمی علم بررسی واکنش‌ها و برهمکنش‌ها است. علم شیمی در مقاطع دانشگاهی به گرایش‌های متفاوتی تقسیم بندی می‌شود مانند شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی آلی یا … .

در آموزش‌های شیمی رایمون لب با این علم پایه و حیاتی آشنا می‌شوید.