محلول سازی چیست؟

محلول سازی به حل شدن یک حلال جامد، مایع یا گاز در یک حلال مانند آب می‌گویند. برای انجام دادن آزمایش‌های عملی نیاز به دانستن غلظت مواد حلال و حل شونده هست که برای بدست آوردن مقدار آنها باید به علم محلول سازی در شیمی تسلط داشته باشید. محلول سازی ابتدایی‌ترین علم شیمی است که برای کار کردن در آزمایشگاه باید به آن تسلط داشته باشید.

چرا محلول سازی را یاد بگیریم؟

محلول سازی از علومی است که برای هر شیمیستی که علاقه‌مند به فعالیت در آزمایشگاه شیمی است ضروری است؛ زیرا اصول پایه فعالیت در آزمایشگاه با محلول سازی شروع می‌شود.

سرفصل‌های آموزش محلول سازی رایمون لب

 • آموزش دقیق استفاده از وسایل آزمایشگاهی حجم سنجی از جمله: وسایل شیشه ایی حجم سنجی و سمپلر( میکرو پیپت)-
 • آموزش ایمنی کار در آزمایشگاه
 • آشنایی با مواد شیمیایی مایع و جامد مورد استفاده در آزمایشگاه و بررسی گواهی آنالیز (COA) و گواهی شناسایی ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)
 • آموزش کلیه نکات کار با ترازو آزمایشگاهی و نحوه کالیبره کردن آن با وزنه های متفاوت
 • آموزش کالیبراسیون داخلی( کنترل میانی) وسایل حجم سنجی
 • آموزش کار با دستگاه pH متر و هدایت سنج
 • آموزش تئوری و عملی ساخت یک محلول از یک ماده شیمیایی جامد و مایع در غلظت های مولاریته، نرمالیته، PPM ، درصد به همراه حل مسائل کاربردی
 • آموزش تئوری و عملی رقیق سازی یک محلول با غلظت مشخص
 • آموزش عملی ساخت استاندارد ثانویه( کاری) از استاندارد اولیه( استوک) با حل مسائل کاربردی –
 • آموزش نحوه رسم منحنی کالیبراسیون به همراه حل مسئله
 • آموزش نحوه آلوده کردن (SPIKE) کردن یک نمونه جامد و مایع- به همراه حل مسئله
 • آموزش محاسبه حد تشخیص (LOD) و حد کمی (LOQ- به همراه حل مسئله
 • آموزش محاسبه RSD به همراه حل مسئله