دستگاه جذب اتمی چیست؟

دستگاه جذب اتمی که به آن اتمیک ابزربشن نیز می‌گویند، دستگاهی برای آنالیز کردن عناصر سبک و سنگین مانند آلومینیوم، جیوه، مولیبدن، سدیم و پتاسیم در نمونه‌های غذایی، نفتی و فاضلاب‌ها است.

نحوه اندازه‌گیری در دستگاه جذب اتمی چگونه است؟

در دستگاه جذب اتمی عناصر با دقت ppm و ppb اندازه‌گیری می‌شود. جذب اتمی برای اندازه‌گیری فلزات سنگین استفاده می‌شود و نمونه‌ها باید برای تزریق به دستگاه حالت محلول داشته باشد.

چرا کار با دستگاه جذب اتمی را یاد بگیریم؟

دستگاه جذب اتمی برای برای اندازه‌گیری فلزات سنگین موجود در نمونه‌هایی مثل فاضلاب، نمونه‌های نفتی و … استفاده می‌شود.