آموزش دستگاهی چیست؟

دستگاه‌های آزمایشگاه شیمی برای آنالیز و تجزیه نمونه‌ها و بدست آوردن عناصر و مولکول‌هایی که در یک ماده استفاده شده‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاه‌های آزمایشگاهی زیر در آزمایشگاه‌های شیمی تجزیه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و متخصصان شیمی تجزیه نیاز هست تا به آن مسلط باشند.

چرا دستگاه‌های آزمایشگاهی را یاد بگیریم؟

دستگاه‌های آزمایشگاهی برای آنالیز نمونه‌های آزمایشگاهی و بدست آوردن اجزای نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر شما فردی هستید که می‌خواهید در آزمایشگاه تجزیه فعالیت کنید یا رشته تخصصی شما شیمی تجزیه است، باید بتوانید کار با دستگاه‌های آزمایشگاهی را بلد باشید.

انواع دستگاه‌های آزمایشگاهی

  • دستگاه جذب اتمی
  • دستگاه HPLC
  • دستگاه GC-MS