درصد خلوص مواد آزمایشگاهی را چگونه اندازه بگیریم؟-روش های اندازه گیری درصد خلوص

1403-04-24T12:35:15+00:00

درصد خلوص مواد آزمایشگاهی خلوص یا خالص بودن به معنای عدم وجود ناخالصی است. در آزمایشگاه‌های شیمی درصد خلوص مواد شیمیایی را اندازه‌گیری می‌کنند تا بتوانند با اطمینان از آنها در آزمایش‌های شیمیایی استفاده کنند. از تست‌های متعددی برای تعیین درصد خلوص مواد استفاده می‌شود، اما در نهایت تمامی آنها عددی را برحسب [...]