نام دستگاه اندازه گیری چگالی مایعات

اندازه گیری چگالی مایعات در آزمایش‌های شیمی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر شما هم شیمیست هستید و در آزمایشگاه شیمی می‌خواهید چگالی مایعات را اندازه گیری کنید، رایمون لب برای شما 2 از بهترین روش‌های اندازه گیری چگالی مایعات را آورده است، که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

چگالی مایعات

چگالی مایعات

پیکنومتر وسیله‌ای برای اندازه گیری چگالی مایعات

وسیله‌ای به نام پیکنومتر در آزمایشگاه‌های شیمی وجود دارد، که برای تعیین چگالی مایعات در آزمایشگاه شیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ظاهر پیکنومتر شبیه به بالن ژوژه و جنس آن از شیشه است. برای آنکه بتوان حباب‌های هوا را از داخل پیکنومتر خارج کرد، لوله‌ای مویین در وسط درپوش شیشه‌ای آن قرار گرفته است، که شیار دارد. پیکنومتر که وسیله‌ای برای اندازه گیری چگالی مایعات است، به کمک مایعی استاندارد به عنوان مثال آب مقطر و با استفاده از تعادل تحلیلی، می‌توان چگالی مایع موردنظر را با دقت بالا اندازه گیری کرد. بر روی پیکنومترها حجم آنها درج می‌شود بنابراین می‌توانید پیکنومتر مناسب با کارتان را براساس حجم موردنظر خود انتخاب کنید. اسم دیگر پیکنومتر، بطری وزن مخصوص است؛ دلیل این نامگذاری این است که وزن مخصوص و چگالی به یکدیگر مرتبط هستند و به راحتی می‌توان یکی را از روی دیگری بدست آورد.

چگالی مایعات

چگالی مایعات

روش کار با پیکنومتر برای اندازه گیری چگالی مایعات چگونه است؟

برای اندازه گیری چگالی مایعات با پیکنومتر، ابتدا جرم پیکنومتر خالی را اندازه گیری می‌کنیم، سپس پیکنومتر را با آب مقطر پر می‌کنیم و وزن آن را اندازه گیری می‌کنیم. نکته‌ای که باید به آن دقت کنید این است که باید درپوش آن به درستی بسته شود تا آب اضافی از آن خارج شود تا دقت کار حفظ شود. اختلاف جرم پیکنومتر خالی و دارای آب مقطر، همان جرم آب مقطر است.

طبق رابطه زیر حجم آب یا پیکنومتر بدست می‌آید.

V=mH20H20

بعد از اینکه وزن مایع موردنظرتان را به روش بالا اندازه‌گیری کردید، می‌توانید با جایگذاری در رابطه زیر چگالی آن را محاسبه کنید.

L=ml V=mlmH20H20

چگالی مایعات

چگالی مایعات

اندازه گیری چگالی مایعات با هیدرومتر

استفاده از روش اندازه گیری چگالی به کمک هیدرومتر ارائه کردن روشی برای تعیین کردن آزمایشگاهی چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API  نفت خام می‌باشد. برای اندازه گیری چگالی مایعات با هیدرومتر، مایعات نفتی یا مایعات مخلوط نفتی شفاف با ویسکوزیته پایین مناسب است. دقت کنید که فشار بخار جهنده نمونه‌هایی که با هیدرومتر اندازه گیری می‌شوند باید 101.325 کیلوپاسکال یا از این مقدار کمتر باشد.

برای اندازه گیری با هیدرومتر، مایعات نفتی یا مایعات مخلوط نفتی شفافی که ویسکوزیته آنها پایین است، مناسب هستند.

مایعاتی که ویسکوزیته بالایی دارند نیز با تامین زمان کافی برای هیدرومتر آنها و منتظر ماندن برای رسیدن به تعادل دمایی، می‌توانند با این روش تعیین چگالی شوند.

اگر مایع شما تیره است نیز می‌توان با به کارگیری روش تصحیح مناسب اثر هلالی، چگالی آن را اندازه گیری کرد.

چگالی مایعات

چگالی مایعات

چه وسایلی برای اندازه گیری با روش هیدرومتر مورد نیاز است؟

برای اندازه‌گیری چگالی مایعات با روش هیدرومتر وسایل زیر موردنیازتان هست.

  • هیدرومتر: شیشه‌ای مدرج است که بر اساس واحدهای چگالی، چگالی نسبی با گراویتی API مطابق با استاندارهایی که توصیه شده است.
  • دماسنج: فاصله‌های درجه بندی شده و حداکثر خطای درجه بندی شده مجاز طبق استاندارها.
  • حمام آب: حمام آبی با دمای ثابت که قابل تنظیم استو همچنین اندازه مناسبی برای قرارگیری کامل استوانه هیدرومتر در آن
  • میله همزن: که جنس آن می‌تواند شیشه‌ای یا پلاستیکی باشد.
  • استوانه هیدرومتر: استوانه‌ای از جنس شیشه شفاف یا پلاستیکی با قطر داخلی 25 میلی لیتر و بزرگتر از قطر هیدرومتر

نتیجه گیری

برای اندازه گیری چگالی مایعات دو روشی که می‌تواند در آزمایشگاه به شما کمک کند آورده شده است. شما می‌توانید هر کدام از روش‌ها را بر اساس نیازتان انتخاب کنید و از آن استفاده کنید.