دستگاه کروماتوگرافی گازی چیست؟

دستگاه GC-MS دستگاهی برای تجزیه نمونه‌های گازی، مایع و جامد است که استفاده از آن در آزمایشگاه‌های شیمی و به خصوص شیمی تجزیه بسیار متداول و پرکاربرد است. با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی نمونه‌های فرار و غیرفرار را می‌توان تجزیه کرد تا به اجزای تشکیل‌دهنده آن دست یافت. دستگاه GC-MS دستگاهی بسیار پرکاربرد برای آنالیز داروها، سموم و آفت‌کش‌ها است که یادگیری این دستگاه را برای شیمیست‌هایی که علاقه‌مند به کار با دستگاه‌های آنالیز و تجزیه هستند بسیار ضروری است.

چرا کروماتوگرافی گازی را یاد بگیریم؟

یادگیری دستگاه کروماتوگرافی گازی برای دانشجویان شیمی و علومی مانند زیست‌شناسی و علوم پایه که با تجزیه و تحلیل نمونه‌ها در آزمایشگاه سر و کار دارند بسیار ضروری است. کروماتوگرافی گازی براساس تفاوت‌هایشان در جذب و توزیع مواد در فازهای ثابت و مایع کار می‌کند.

سرفصل‌های دوره کروماتوگرافی گازی (GC-MS) چیست؟

 • آموزش تئوری های کروماتوگرافی( Plate-Rate theory)
 • آموزش اجزا اصلی دستگاه GC
 • آموزش عملکرد دتکتورهای FID, Mas
 • آموزش کامل تمام قطعات مورد استفاده در دستگاه GC از جمله( سپتوم،لاینر، ستون، فرول، نات، سرنگ،…..)
 • اموزش تعویض ستون و نکات کاریردی آن
 • اموزش روشن وخاموش کردن دستگاه GC-FID-MS
 • نکات مربوط به خرید کپسول گاز مورد نیاز و نحوه چک کردن کپسول ها
 • اموزش دقیق نرم افزار انلاین دستگاه به منظور نوشتن یک برنامه دمایی
 • آموزش نکات تزریق دستی نمونه به دستگاه GC-FID
 • بررسی پیک ها و گرفتن سطح زیر پیک آنها با نرم افزار Chemstation
 • تزریق نمونه به دستگاه GC-MS در مد FULLSCAN
 • آموزش نحوه شناسایی ترکیبات در نمونه با استفاده از کتابخانه دتکتور Mass
 • آموزش نوشتن متد SIM برای چند ترکیب شناسایی شده
 • تزریق نمونه به دستگاه GC-MS در مد SIM
 • آموزش تعیین مقدار آنالیت مورد نظر با نرم افزار Chemstation